WAARDEN

WAARDEN

Om onze missie dagelijks op te nemen en in de praktijk te brengen is het belangrijk dat een aantal kernwaarden door alle medewerkers gekend zijn en gedragen worden. M.a.w. deze waarden trachten we dag in dag uit in de praktijk toe te passen.

SOLIDARITEIT en BEGRIP

Vanuit solidariteit en begrip willen we kansen geven aan iedereen, geloven in de waarde van elk individu, ongeacht zijn beperkingen, durven vertrouwen geven aan mensen en zo de eigenwaarde van elke mens verhogen.

Iedereen, ongeacht zijn/haar vaardigheden, kennis, afkomst, voorkeur, religie, ... heeft recht op een volwaardige en evenwaardige plaats in de samenleving.

DIVERSITEIT en TOLERANTIE

Wotepa maakt geen onderscheid tussen zijn werknemers: man of vrouw, oud of jong, afkomst, religie, kleur, handicap, ... Alle medewerkers gaan op een positieve en respectvolle manier met elkaar om. Racisme, seksisme, pesten of discriminatie zijn uitgesloten.

RESPECT en ZORGZAAMHEID

Voor Wotepa betekent respect zorgzaam zijn voor jezelf,voor je collega's, voor het materiaal en de omgeving,...om zo geborgenheid te garanderen : het gevoel van veiligheid, van weten dat je niet uitgesloten wordt voor een futiliteit...

De werknemer/medewerker staat centraal. Alle werknemers en medewerkers krijgen zoveel mogelijk kansen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.

EERLIJKHEID

Onder eerlijkheid verstaan we persoonlijke integriteit : eerlijk ten opzichte van jezelf, van elkaar, eerlijk in onderlinge relaties. Feiten worden niet verdoezeld, we durven de confrontatie aan. In persoonlijke relaties zien we eerlijkheid immers als een bijna noodzakelijke voorwaarde voor vertrouwen.