MISSIE

MISSIE


Werk hebben is de manier om uit armoede te ontsnappen. Werk is dan ook wat Wotepa aanbiedt aan mensen uit de laagste inkomensgroepen. Wij zorgen ervoor dat deze mensen, met intensieve begeleiding op het gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling, weer actief kunnen zijn op de werkvloer en krijgen ze meer waardering vanuit de samenleving. Werken bij Wotepa is voor onze medewerkers een manier om opnieuw erkenning, zelfrespect en een gevoel van eigenwaarde op te bouwen.