HISTORIEK

HISTORIEK

WOTEPA is gegroeid vanuit "De Oude Stad" dat reeds bijna 10 jaar werkt met mensen op gemeubelde kamers. Het is een uitloper van het Tweede Programma Armoedebestrijding van de Europese Gemeenschap (1986 - 1989).

Het WOTEPA - programma werd geconcretiseerd in het verbouwen van een vroegere wijkschool tot 26 appartementen en enkele ateliers waarin aangepaste tewerkstelling wordt georganiseerd.

Het uitgangspunt was dat voor mensen die in een situatie van armoede leven of van meervoudige achterstelling is er een meervoudig aanbod nodig waarbij men met dezelfde groep van mensen een geheel van ondersteuning en actie op alle levensterreinen ontwikkelt.

Het is een initiatief dat integraal werkt. Voor een bepaalde groep van mensen wordt een aanbod gedaan op alle terreinen tegelijk: huisvestiging, tewerkstelling, vorming, relaties in het gezin en daarbuiten zoals school, buurt, vrije tijd, sociale vaardigheden, deelnemen aan het socioculturele leven en betrokkenheid op de maatschappelijke besluitvorming die hen aanbelangt.

Personen die in het programma betrokken werden, konden een aangepaste en betaalbare woning krijgen in het appartementsgebouw N.V. EVERAERT en konden tewerkgesteld worden in één van de drie opgerichte ateliers (bouw- , hout- of binnenafwerkingsatelier)

N.V. EVERAERT was een project dat voor een vooraf bepaalde periode gesubsidieerd werd, namelijk voor +/- 15 jaar. Intussen werd er gestart met andere steunmaatregelen zoals bijvoorbeeld huursubsidie. Dit project heeft zijn oorspronkelijke doelen bereikt.

Door de verdere evolutie van Wotepa als sociale tewerkstellingsproject, is in de opvolgende jaren de nadruk vooral gaan liggen op de gerichte tewerkstelling en begeleiding binnen deze tewerkstelling van onze medewerkers.
Toch blijft het initiële idee van een meervoudig aanbod sterk leven bij Wotepa want op de dag van vandaag hebben wij omkaderingsleden die zich voornamelijk met de bijkomende problematiek van onze medewerkers bezig houden en hun ondersteuning bieden binnen andere levensterreinen dan werk. Hiervoor werken wij sterk samen met partners op het terrein die elks hun eigen expertise hebben.